11/0

11/0

Toho, Opaque White, 11/0, 25g

Toho, Opaque White, 11/0, 25g

EUR 2,60

EUR 10,40 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Opak Pastell Frosted Apricot, 11/0, 25g

Toho, Opak Pastell Frosted Apricot, 11/0, 25g

EUR 4,90

EUR 19,60 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Ancient Turquiose, 11/0, 25g

Toho, Ancient Turquiose, 11/0, 25g

EUR 4,70

EUR 18,80 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Transparent Frosted Rosaline, 11/0, 25g

Toho, Transparent Frosted Rosaline, 11/0, 25g

EUR 2,90

EUR 11,60 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Opaque Sunset Orange, 11/0, 25g

Toho, Opaque Sunset Orange, 11/0, 25g

EUR 3,20

EUR 12,80 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Silverlined Milky Hot Pink, 11/0, 25g

Toho, Silverlined Milky Hot Pink, 11/0, 25g

EUR 3,60

EUR 14,40 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Transparent Frosted Ruby, 11/0, 25g

Toho, Transparent Frosted Ruby, 11/0, 25g

EUR 3,40

EUR 13,60 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Rainbow Light Sapphire Opaque Teal Lined, 11/0, 25g

Toho, Rainbow Light Sapphire Opaque Teal Lined, 11/0, 25g

EUR 3,30

EUR 13,20 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Transparent Frosted Medium Amethyst, 11/0, 25g

Toho, Transparent Frosted Medium Amethyst, 11/0, 25g

EUR 2,80

EUR 11,20 pro 100 Gramm

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten