11/0

11/0

Toho, Opaque White, 11/0, 25g

Toho, Opaque White, 11/0, 25g

EUR 2,53

EUR 10,14 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Opak Pastell Frosted Apricot, 11/0, 25g

Toho, Opak Pastell Frosted Apricot, 11/0, 25g

EUR 4,78

EUR 19,11 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Ancient Turquiose, 11/0, 25g

Toho, Ancient Turquiose, 11/0, 25g

EUR 4,58

EUR 18,33 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Transparent Frosted Rosaline, 11/0, 25g

Toho, Transparent Frosted Rosaline, 11/0, 25g

EUR 2,83

EUR 11,31 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Opaque Sunset Orange, 11/0, 25g

Toho, Opaque Sunset Orange, 11/0, 25g

EUR 3,12

EUR 12,48 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Silverlined Milky Hot Pink, 11/0, 25g

Toho, Silverlined Milky Hot Pink, 11/0, 25g

EUR 3,51

EUR 14,04 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Transparent Frosted Ruby, 11/0, 25g

Toho, Transparent Frosted Ruby, 11/0, 25g

EUR 3,31

EUR 13,26 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Rainbow Light Sapphire Opaque Teal Lined, 11/0, 25g

Toho, Rainbow Light Sapphire Opaque Teal Lined, 11/0, 25g

EUR 3,22

EUR 12,87 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Toho, Transparent Frosted Medium Amethyst, 11/0, 25g

Toho, Transparent Frosted Medium Amethyst, 11/0, 25g

EUR 2,73

EUR 10,92 pro 100 Gramm

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten